Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 't Boekendal op de website, het gebruik van de website en op elke via de website tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 2 Bedrijfsgegevens
Naam: 't Boekendal
Vestigingsadres: Nagel 48, 8321 RG Urk
Telefoon: 0527-682110
Email: info@boekendal.nl
Website: www.boekendal.nl
KvK-nummer: 390 46909
BTW-nummer: NL8051 08 233 B02

Artikel 3 Prijzen en Informatie
• Levering van de producten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de tot standkoming van de overeenkomst in (internet)winkel worden gehanteerd.
• Alle door 't Boekendal gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW.
• De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
• Voor boeken geldt de wettelijk vastgestelde boekenprijs.
• 't Boekendal behoudt zicht het recht voor om de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen.
• Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.
• 't Boekendal kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4 Levering & Verzendkosten
• Bestelde producten worden aan de koper geleverd op het door hem/haar opgegeven adres en/of postbus.
• Levering geschiedt via PostNL.
• Verzendkosten binnen Nederland bedragen € 3,95 (ongeacht het aantal producten en gewicht). Boven de € 50,00 zijn de verzendkosten € 0,00
• Verzendkosten naar buitenland op aanvraag na contact via e-mail of telefoon.

Artikel 5 Betaling
• Facturering door 't Boekendal vindt meestal gelijktijdig plaats met de aflevering van de bestelde producten.
• Betaling door koper dient te geschieden binnen 14 dagen na aflevering op een door 't Boekendal aangegeven bankrekening. Tenzij dit al is gebeurd door middel van een (vooruit)betaling via Ideal of anderszins.
• In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is 't Boekendal gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur aan de koper de wettelijke rente in rekening te brengen.
• Bij langdurige overschrijding van de betalingstermijn zullen eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en incassokosten worden berekend aan koper.

Artikel 6 Reclames en retourzendingen
• Koper dient klachten over de geleverde producten binnen een week na levering schriftelijk aan 't Boekendal te melden.
• Indien aan een koper een beschadigd of niet besteld product is geleverd, is de koper gerechtigd het product aan 't Boekendal te retourneren. Koper is verplicht het te retour te zenden product in een stevige verpakking te retourneren en dient bij de zending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van het retour gezonden product zal 't Boekendal, indien deze de retourzending gegrond acht., zo spoedig mogelijk, alsnog het bestelde product in goede staat leveren.
• Indien de koper het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het bestelde product binnen 8 dagen na levering onbeschadigd te retourneren aan 't Boekendal. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper. Het aanschafbedrag wordt binnen 8 dagen teruggestort. De gemaakte portokosten worden niet teruggestort.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
• 't Boekendal is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de koper aan alle verplichtingen is voldaan.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen
• Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen tussen 't Boekendal en koper zullen indien nodig voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.